Vastgoedonderhoud, renovatie & verduurzaming

Hoogvliet Totaalonderhoud levert vakmanschap bij vastgoedonderhoud (dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud) en bij renovatie-verduurzaming. We lichten onze drie categorieën graag hieronder toe.

Dagelijks onderhoud

Onder Dagelijks onderhoud verstaan we niet-planmatig onderhoud; onderhoud dat niet omschreven in een vastgesteld onderhoudsplan. Ook wel klachtenonderhoud genoemd, problemen die direct opgelost moeten worden om vervolgschade te voorkomen bijvoorbeeld als er een ruit kapot is. Onder dagelijks onderhoud vallen ook schadeonderhoud en mutatieonderhoud (herstel gebouw na beëindiging van een huurovereenkomst).

Planmatig onderhoud

Onder Planmatig onderhoud verstaan we onderhoud dat uitgevoerd wordt volgens een onderhoudsplan. We gaan hier preventief te werk zodat een gebrek of schade wordt voorkomen. Planmatig correctief onderhoud werkt ook volgens een onderhoudsplan op basis van te verwachten gebreken echter wordt het onderhoud pas uitgevoerd nadat het gebrek zich heeft gemanifesteerd (zonder veel gevolgen).

Renovatie & Verduurzaming

Hieronder vallen alle activiteiten die de uitstraling, veiligheid, bruikbaarheid, duurzaamheid of levensduur van vastgoed vergroten ten opzichte van het oorspronkelijke niveau. De werkzaamheden hebben betrekking op zowel het onderhouden van vastgoed, het terugdringen van de onderhoudskosten, het verhogen van het gebruikscomfort en de verlenging van de levensduur van het object.