De voordelen van resultaatgericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een strategische aanpak die in alle facetten van onze werkwijze terugkomt en alle partijen voordeel oplevert. En oog heeft voor de eindgebruikers want onderhouds- en renovatiewerkzaamheden hebben effect op hen. De ervaring leert ons dat het belangrijk is om bewoners en eindgebruikers in een vroeg stadium te betrekken bij projecten. Ons doel is om de woon- of gebruiksbeleving te verhogen met zo min mogelijk overlast. Onze projecten doorlopen doorgaans 3 fases: de fase van het advies, de fase waarin de bewonerscommunicatie opstart en de fase waarin de uitvoering plaatsvindt (vakmanschap).

Advies over onderhoud, renovatie en verduurzaming

In het kort komt het erop neer dat we een uitgebreide conditiemeting (laten) uitvoeren naar de staat van de woning of het gebouw. Daarna brengen we gezamenlijk in kaart wat de werkzaamheden zullen zijn waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Daarna doen we voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. We kijken niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.

Meer weten?

Bewonerscommunicatie

Bij elke opdracht is vroegtijdige bewonerscommunicatie in samenwerking met de opdrachtgever belangrijk. We komen immers bij bewoners over de vloer en onze werkzaamheden hebben effect op hun woning. Doordat wij de communicatie vooraf, tijdens en na het project verzorgen, nemen we de opdrachtgever veel werk uit handen. Dit doen we o.a. door: voorlichtingsbijeenkomsten, informatiebrieven, warme opname (huisbezoeken), een bewonerstevredenheidsonderzoek en meer. Met als doel: duidelijkheid en eenvoud. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. En dat met zo min mogelijk overlast. Kortom; bewoners weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten van het eindresultaat. Dat draagt bij aan de tevredenheid van de bewoners.

Bent u bewoner?

Vakmanschap

Vanaf de oprichting in 1946 staan vakmanschap en kwaliteit hoog in ons vaandel. We werken in de uitvoering op een manier waarbij permanente kwaliteitscontrole mogelijk is zodat ons werk continu aan de kwaliteitseisen voldoet. Door vooraf goed te plannen, te communiceren en voor te bereiden streven we ernaar dat elk project in de uitvoering soepel kan verlopen. Het hebben van één vast aanspreekpunt per project draagt hieraan bij.

Resultaatgericht samenwerken

Resultaatgericht samenwerken (RGS) is een strategische aanpak die in alle facetten van onze werkwijze terugkomt en beide partijen veel voordelen oplevert. Voor vastgoedbeheerders betekent deze aanpak: lagere integrale beheerskosten, grip op de kosten en budgetzekerheid. En betere resultaten zowel in het proces als richting de bewoners. Voor ons draagt RGS vooral bij aan onze bedrijfsontwikkeling; er is meer continuïteit van werk gedurende het jaar, er zijn meer sturingsmogelijkheden in de uitvoering en is er rendementsverbetering door lagere indirecte kosten. 

Meer weten over resultaatgericht werken?

Neem contact op en we zullen u er alles over vertellen.