Woningcorporaties

Woningcorporaties beheren en verhuren betaalbare woningen en zorgen ervoor dat ruim 2,4 miljoen huishoudens in Nederland goed kunnen wonen. De woningcorporaties dragen bij aan leefbare buurten, wijken en regio’s. De huurders van woningcorporaties zijn zeer divers en variëren van gezinnen, jongeren en ouderen. Maar ook mensen met een lager inkomen of die door een ziekte, beperking of (psychische) aandoening in een een kwetsbare positie verkeren.

Voor de instandhouding van woningen is regelmatig onderhoud nodig. Maar onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in en om huis hebben effect op de bewoners. Bij Hoogvliet Totaalonderhoud weten we uit ervaring dat het belangrijk is om de bewoners in een vroeg stadium bij projecten te betrekken en ze goed te informeren tijdens de werkzaamheden. Dit maakt de uitvoering soepeler, de communicatie met de bewoner makkelijker en het verhoogt de tevredenheid van de bewoners over het project.

Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een speciale service ontwikkeld: de Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule.

Deze module is gericht op:

 • Advies over onderhoud en renovatie
 • Uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de behoeftes van de woningcorporatie en die van de bewoners. Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners en minimale kosten.

Werkwijze

De Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule is gebaseerd op het resultaatgericht samenwerkingsproces. De module bestaat uit de volgende hoofdstappen:

 • Vooraf wordt door ons of een derde, onafhankelijke partij een conditiemeting gedaan naar de staat van de woningen.
 • Gezamenlijk worden met alle betrokken partijen meetbare kwaliteitsuitgangspunten voor het werk bepaald. Deze vormen de basis van de resultaatverplichting waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Zo borgen we dat ons werk continue aan de kwaliteitseisen voldoet.
 • Dan doen we op basis van de afgesproken uitgangspunten en de opname van de huidige kwaliteit, voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar nadrukkelijk ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.
 • Gezamenlijk wordt een meerjarig onderhoudsscenario gekozen waarin staat vermeld welke werkzaamheden door wie en wanneer worden uitgevoerd.

Naast het aan gaan van een samenwerking op de lange termijn is het natuurlijk ook mogelijk om een momentgerichte aanpak van uw vastgoedwerkzaamheden te verzorgen. Wat u het beste past, onze werkwijze blijft gelijk.

Informeren van bewoners

Bij onze werkzaamheden voor woningcorporaties staan de bewoners centraal. Goede communicatie is belangrijk, in samenwerking met de opdrachtgever informeren we de bewoners zorgvuldig.

Dit doet Hoogvliet Totaalonderhoud door middel van:

 • Voorlichtingsbijeenkomsten
 • Algemene informatiebrieven
 • Individuele afspraken met bewoners als daar behoefte aan is
 • Warme opname
 • 1 centraal aanspreekpunt tijdens het project en de uitvoering van de werkzaamheden
 • Een bewonerstevredenheidsonderzoek na afloop van de werkzaamheden

Woningcorporatiemodule

De voordelen van de Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule zijn:

 • Hoogvliet Totaalonderhoud verzorgt de conditiemeting van woningen en stelt de planning, inventarisatie en begroting van de werkzaamheden op. Zo nemen wij woningcorporaties werk uit handen.
 • De planning wordt opgesteld volgens de LEAN-methode. De verschillende werkzaamheden worden nauwkeurig op elkaar afgestemd, continue geëvalueerd en bijgestuurd:
  • Het voordeel hiervan is een kortere doorlooptijd van de werkzaamheden en dus minder overlast voor de bewoner.
  • En deze planning voorkomt verspilling en maakt continue verbetering mogelijk.
 • Het resultaat is in lijn met het beleid van de woningcorporatie en de prestaties zijn meetbaar.
 • Er is één aanspreekpunt en verantwoordelijke partij, namelijk Hoogvliet Totaalonderhoud.
 • Minimale onderhoudskosten en budgetzekerheid.
 • Betrokken en tevreden bewoners.