Zorg

Zorginstellingen zijn bij uitstek plekken waar de bewoners centraal staan. De zorg dat zij prettig leven en wonen staat centraal. Onderhoud draagt in hoge mate bij aan het leefcomfort en welbevinden van de bewoners en patiënten maar ook van de mensen die er werken. Daarnaast zorgt gedegen onderhoud voor waardebehoud van het vastgoed.

Hoogvliet Totaalonderhoud zorgmodule

Hoogvliet Totaalonderhoud heeft jarenlang ervaring met het werken voor zorginstellingen. Daarom hebben we een speciale module ontwikkeld: de Hoogvliet Totaalonderhoud zorgmodule.

Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de behoeftes van de zorginstellingen en die van de bewoners of patiënten. Daarbij streven we naar minimale kosten en zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners en patiënten.

Deze module is gericht op:

  • Advies over onderhoud en renovatie
  • Uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

De werkwijze

De Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule is gebaseerd op het resultaatgericht samenwerkingsproces. Dit proces bestaat uit de volgende hoofdstappen:

  • Vooraf wordt door ons of een derde, onafhankelijke partij een conditiemeting gedaan naar de staat van de zorginstellingen, serviceflats, appartementen en/of aanleunwoningen.
  • Gezamenlijk worden met alle betrokken partijen meetbare kwaliteitsuitgangspunten voor het werk bepaald. Deze vormen de basis van de resultaatverplichting waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Zo borgen we dat ons werk continue aan de kwaliteitseisen voldoet.
  • Dan doen we op basis van de afgesproken uitgangspunten en de opname van de huidige kwaliteit, voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar nadrukkelijk ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.
  • Gezamenlijk wordt een meerjarig onderhoudsscenario gekozen waarin staat vermeld welke werkzaamheden door wie en wanneer worden uitgevoerd.

Naast het aan gaan van een samenwerking op de lange termijn is het natuurlijk ook mogelijk om een momentgerichte aanpak van uw vastgoedwerkzaamheden te verzorgen. Wat u het beste past, onze werkwijze blijft gelijk.

Informeren van bewoners en patiënten

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in en om de leefomgeving kunnen veel effect hebben op de bewoners en patiënten. We weten uit ervaring dat het belangrijk is om de bewoners in een vroeg stadium bij projecten te betrekken en ze goed te informeren tijdens de werkzaamheden. Dit maakt de uitvoering soepeler, het contact met de bewoners makkelijker en het verhoogt de tevredenheid over het verloop de werkzaamheden.

Hoogvliet Totaalonderhoud verzorgt in overleg met de zorginstelling de communicatie met de bewoners.