VvE-beheerders

Actieve Verenigingen van Eigenaren hechten groot belang aan onderhoud aan vastgoed, het gaat immers om hun eigen kapitaal. Goed onderhouden vastgoed verhoogt de waarde en het leefcomfort van de appartementencomplexen. Met onderhoud van de woningen is veel geld, tijd en energie gemoeid.

Hoogvliet Totaalonderhoud heeft jarenlang ervaring met het werken voor VvE’s. Daarom hebben we een module ontwikkeld speciaal voor VvE-beheerders, het VvE-bestuur en huiseigenaren: de Hoogvliet Totaalonderhoud VvE-module.

Hoogvliet Totaalonderhoud VvE-module

Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de behoeftes van de VvE en die van de bewoners. Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk overlast voor de bewoners en minimale kosten.

Deze module is gericht op:

 • Advies over onderhoud en renovatie
 • Uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

De werkwijze

De Hoogvliet Totaalonderhoud VvE-module van gebaseerd op het resultaatgericht samenwerkingsproces. Dit proces bestaat uit de volgende hoofdstappen:

 • Vooraf wordt door ons of een derde, onafhankelijke partij een conditiemeting gedaan naar de staat van de woningen.
 • Gezamenlijk worden met alle betrokken partijen meetbare kwaliteitsuitgangspunten voor het werk bepaald. Deze vormen de basis van de resultaatverplichting waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Zo borgen we dat ons werk continue aan de kwaliteitseisen voldoet.
 • Dan doen we op basis van de afgesproken uitgangspunten en de opname van de huidige kwaliteit, voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar nadrukkelijk ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.
 • Gezamenlijk wordt een meerjarig onderhoudsscenario gekozen waarin staat vermeld welke werkzaamheden door wie en wanneer worden uitgevoerd.

Naast het aan gaan van een samenwerking op de lange termijn is het natuurlijk ook mogelijk om een momentgerichte aanpak van uw vastgoedwerkzaamheden te verzorgen. Wat u het beste past, onze werkwijze blijft gelijk.

Informeren bewoners VvE-module

Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden in en om huis kunnen veel effect hebben op de bewoners. We weten uit ervaring dat het belangrijk is om de huiseigenaren in een vroeg stadium bij projecten te betrekken en ze goed te informeren tijdens het werk. Dit maakt de uitvoering soepeler, het contact met de bewoners makkelijker en het verhoogt de tevredenheid van de huiseigenaren over de werkzaamheden.

Hoogvliet Totaalonderhoud verzorgt in overleg met de VvE-beheerder de communicatie met de huiseigenaren. Er zijn diverse manieren om eigenaren adequaat te informeren. Dit doet Hoogvliet Totaalonderhoud door middel van:

 • Geven van voorlichting tijdens een VvE-vergadering
 • Algemene informatiebrieven
 • Individuele afspraken met bewoners als daar behoefte aan is
 • 1 centraal aanspreekpunt tijdens het project en de uitvoering van de werkzaamheden
 • Spreekuur tijdens project
 • Een bewonerstevredenheidsonderzoek na afloop van de werkzaamheden

Voordelen VvE-module

De speciale VvE-module en Hoogvliet Totaalonderhoud als vaste partner biedt VvE’s vele voordelen:

 • Hoogvliet Totaalonderhoud verzorgt de inspectie, planning, inventarisatie en begroting. Zo nemen wij VvE’s werk uit handen.
 • De planning wordt opgesteld volgens de LEAN-methode. De verschillende werkzaamheden worden nauwkeurig op elkaar afgestemd, continue geëvalueerd en bijgestuurd:
  • Het voordeel hiervan is een kortere doorlooptijd van de werkzaamheden en dus minder overlast voor de bewoner.
  • En deze planning voorkomt verspilling en maakt continue verbetering mogelijk.
 • Minimale onderhoudskosten door kostenbesparingen.
 • Helder inzicht in de planmatige onderhoudskosten voor de komende 14 jaar. Met als gevolg een vaste VvE-bijdrage.
 • Er is één aanspreekpunt en verantwoordelijke partij, namelijk Hoogvliet Totaalonderhoud.
 • Tevreden huiseigenaren