Scholen

Basisscholen, middelbare scholen en instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs: gebouwen waar leerlingen veel tijd doorbrengen en hard werken aan hun toekomst. Waar docenten efficiënt hun werk kunnen doen. Hoogvliet Totaalonderhoud begrijpt dat een schooldirectie op zoek is naar een partner die bij uitvoeren van onderhoud meedenkt, overlast tot een minimum beperkt en die kwaliteit levert.

Hoogvliet Totaalonderhoud schoolmodule

Op basis van onze jarenlange ervaring hebben we een speciale service ontwikkeld: de Hoogvliet Totaalonderhoud schoolmodule.

Deze module is gericht op:

 • Advies over onderhoud en renovatie
 • Uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de behoeftes van de scholen en leerlingen. Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk overlast en minimale kosten.

Werkwijze

De Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule is gebaseerd op het resultaatgericht samenwerkingsproces. De module bestaat uit de volgende hoofdstappen:

 • Vooraf wordt door ons of een derde, onafhankelijke partij een conditiemeting gedaan naar de staat van de school.
 • Gezamenlijk worden met alle betrokken partijen meetbare kwaliteitsuitgangspunten voor het werk bepaald. Deze vormen de basis van de resultaatverplichting waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Zo borgen we dat ons werk continue aan de kwaliteitseisen voldoet.
 • Dan doen we op basis van de afgesproken uitgangspunten en de opname van de huidige kwaliteit, voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar nadrukkelijk ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.
 • Gezamenlijk wordt een meerjarig onderhoudsscenario gekozen waarin staat vermeld welke werkzaamheden door wie en wanneer worden uitgevoerd.

Naast het aan gaan van een samenwerking op de lange termijn is het natuurlijk ook mogelijk om een momentgerichte aanpak van uw vastgoedwerkzaamheden te verzorgen. Wat u het beste past, onze werkwijze blijft gelijk.

Voordelen schoolmodule

Uit wetenschappelijk onderzoek én uit onze ervaringen in de praktijk, blijkt dat een overeenkomst die gebaseerd is op resultaatgericht samenwerken, maar liefst 20 procent op de kosten bespaart. Dit is belangrijk voor uw budget, maar daarnaast biedt de Hoogvliet Totaalonderhoud schoolmodule nog meer voordelen:

 • Hoogvliet Totaalonderhoud verzorgt de conditiemeting van het schoolgebouw en stelt de planning, inventarisatie en begroting van de werkzaamheden op. Zo nemen wij schoolorganisaties werk uit handen.
 • De planning wordt opgesteld volgens de LEAN-methode. De verschillende werkzaamheden worden nauwkeurig op elkaar afgestemd, continue geëvalueerd en bijgestuurd:
  • Het voordeel hiervan is een kortere doorlooptijd van de werkzaamheden en dus minder overlast voor de school.
  • En deze planning voorkomt verspilling en maakt continue verbetering mogelijk.
 • Het resultaat is in lijn met het beleid van de school en de prestaties zijn meetbaar.
 • Er is één aanspreekpunt en verantwoordelijke partij, namelijk Hoogvliet Totaalonderhoud.
 • Minimale onderhoudskosten en budgetzekerheid.