Nieuwe logo van Onderhoudnl Garantie is bekend!

Posted · Add Comment

AF-erkend gaat OnderhoudNL Garantie heten en zet zich in de markt met een nieuw, fris en duidelijk onderscheidend logo!

Vanaf 1 januari 2016 zal de AF-Erkenningsregeling officieel verder gaan als OnderhoudNL Garantie. Dit is het resultaat van de verregaande samenwerking van Stichting AF en OnderhoudNL.

Het nieuwe logo voldoet aan de eisen zoals die door de deelnemers van AF al eerder waren verwoord: onderscheidend vermogen van het keurmerk en de toegevoegde waarde voor zowel het bedrijf als uiteindelijk de klant. Het rood-wit-blauw in het logo toont duidelijk dat sprake is van dé organisatie in Nederland op het gebied van gegarandeerd vakmanschap!

In september zal het communicatieplan voor het najaar worden vastgesteld. Deze campagne zal er op gericht zijn om de nieuwe naam en het nieuwe logo sterk in de markt te zetten. Voordat de campagne van start gaat zullen de deelnemers een uitgebreid informatiepakket ontvangen waarin wordt gewezen op de hulpmiddelen die ter beschikking zullen worden gesteld om in te kunnen haken op de campagne.

Voor leden van OnderhoudNL die niet, of niet meer AF-erkend zijn is de introductie van het nieuwe logo en de start van de campagne een goede gelegenheid om zich te scharen bij de grote groep bedrijven die zich op een speciale manier in de markt zet. Met behulp van OnderhoudNL Garantie zullen niet alleen de particuliere markt, maar ook de VvE-markt en de zakelijke markt worden benaderd en zal nadruk worden gelegd op de kwaliteit van de aangesloten bedrijven. Om gebruik te kunnen maken van het nieuwe logo zullen bedrijven moeten voldoen aan dezelfde strenge eisen die de AF-Erkenningsregeling nu al stelt. Op dit moment wordt gekeken naar de vorm van ondersteuning die OnderhoudNL kan bieden aan bedrijven die willen gaan voldoen aan die criteria.