Gemeenten

Gemeenten zijn in bezit van vastgoedportfolio’s die zeer divers zijn. Het vergt een deskundige aanpak om de panden in goede staat te onderhouden. Daarbij hebben gemeenten te maken met leegstand, versplinterd eigendom, centralisatie en druk op budgetten.

Hoogvliet Totaalonderhoud gemeentemodule

Hoogvliet Totaalonderhoud heeft jarenlang ervaring met het werken voor gemeentes, gemeentelijke panden en monumentale gebouwen. Daarom hebben we een module ontwikkeld speciaal voor gemeenten: de Hoogvliet Totaalonderhoud gemeentemodule.

Hierbij houden we zorgvuldig rekening met de behoeftes van de gemeente en de gebruikers van de panden. Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk overlast en minimale kosten.

Deze module is gericht op:

  • Advies over onderhoud en renovatie
  • Uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden

Werkwijze

De Hoogvliet Totaalonderhoud woningcorporatiemodule is gebaseerd op het resultaatgericht samenwerkingsproces. Dit proces bestaat uit de volgende hoofdstappen:

  • Vooraf wordt door ons of een derde, onafhankelijke partij een conditiemeting gedaan naar de staat van het vastgoed.
  • Gezamenlijk worden met alle betrokken partijen meetbare kwaliteitsuitgangspunten voor het werk bepaald. Deze vormen de basis van de resultaatverplichting waarop een permanente kwaliteitscontrole mogelijk is. Zo borgen we dat ons werk continue aan de kwaliteitseisen voldoet.
  • Dan doen we op basis van de afgesproken uitgangspunten en de opname van de huidige kwaliteit, voorstellen voor onderhoudscenario’s en activiteitenplannen. Daarbij kijken wij niet alleen naar het uit te voeren werk op korte termijn maar nadrukkelijk ook naar de kosten over de totale exploitatieperiode.
  • Gezamenlijk wordt een meerjarig onderhoudsscenario gekozen waarin staat vermeld welke werkzaamheden door wie en wanneer worden uitgevoerd.

Naast het aan gaan van een samenwerking op de lange termijn is het natuurlijk ook mogelijk om een momentgerichte aanpak van uw